nelson mandela's inspirerende citaten

nelson mandela's inspirerende citaten

Nelson Mandela Citaten

 

 

Ik verlies nooit. Ik win of ik leer.

Leef je leven alsof niemand kijkt, en spreek alsof iedereen luistert.

Een van de moeilijkste dingen is niet om de maatschappij te veranderen, maar om onszelf te veranderen.

Als we vrij zijn van onze eigen angst, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen.

Moeilijkheden breken sommige mannen, maar maken anderen. Geen bijl is scherp genoeg om te houwen in de ziel van een zondaar die het blijft proberen, een zondaar die gewapend is met de hoop dat hij zelfs aan het einde weer zal opstaan.

Iedereen kan boven zijn omstandigheden uitstijgen en succes behalen als hij toegewijd en gepassioneerd is over wat hij doet.

Een winnaar is een dromer die nooit opgeeft.
 

 

Onderwijs is het krachtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen.

Vrij zijn betekent niet alleen dat je je ketenen afwerpt, maar ook dat je leeft op een manier die de vrijheid van anderen respecteert en bevordert.

Beoordeel me niet op mijn prestaties, maar op het aantal keren dat ik ben gevallen en weer ben opgestaan.

Als je tegen een man praat in een taal die hij begrijpt, gaat het naar zijn hoofd. Als je tegen hem praat in zijn taal, gaat het naar zijn hart.

Een deel van optimist zijn is je hoofd naar de zon houden, je voeten vooruit. Er zijn vele donkere momenten geweest waarop mijn geloof in de mensheid zwaar op de proef werd gesteld, maar ik wilde en kon niet toegeven aan de wanhoop. Dit pad leidt naar de nederlaag en de dood.

Als je vrede wilt sluiten met je vijand, moet je met hem samenwerken. Hij wordt dan je partner.

Er is geen passie in jezelf klein maken, in genoegen nemen met een leven dat minder is dan waartoe je in staat bent.

Het lijkt altijd onmogelijk tot het gedaan is.

Wij moeten de tijd verstandig gebruiken en altijd beseffen dat de tijd altijd rijp is om goed te doen.

De goedheid van de mens is een vlam die verborgen kan worden, maar nooit gedoofd.

Niemand wordt geboren met een hekel aan een ander wegens zijn huidskleur, zijn afkomst of zijn godsdienst. De mensen moeten leren haten, en als zij kunnen leren haten, kan hun geleerd worden lief te hebben, want liefde is natuurlijker in het menselijk hart dan zijn tegendeel.

Wrok is als het drinken van vergif en hopen dat het je vijanden zal doden.

Als mensen vastberaden zijn, kunnen ze alles overwinnen.

Wat telt in het leven is niet het simpele feit geleefd te hebben. Het is het verschil dat wij hebben gemaakt in het leven van anderen dat bepalend zal zijn voor de zin van het leven dat wij leiden.

Ik leerde dat moed niet de afwezigheid van angst is, maar het overwinnen ervan. De moedige man is niet degene die niet bang is, maar degene die die angst overwint

Jouw spelletje dient de wereld niet. Wie ben jij niet om groots te zijn?

Vergeving bevrijdt de ziel. Het neemt angst weg. Daarom is het zo'n machtig wapen.

Er is geen groter geschenk denkbaar dan je tijd en energie te geven om anderen te helpen zonder er iets voor terug te verwachten.

Het is wat we doen met wat we hebben, niet wat we krijgen, dat de ene mens van de andere scheidt.

Leid van achteren - en laat anderen denken dat ze vooraan staan.

Dwazen vermenigvuldigen zich als de wijzen zwijgen.

Je kunt beginnen onze wereld elke dag ten goede te veranderen, hoe klein je actie ook is.

Door ons eigen licht te laten schijnen, geven we anderen onbewust toestemming om hetzelfde te doen.

Laat je keuzes je hoop weerspiegelen, niet je angsten.

De grootste glorie van het leven is niet vallen, maar opstaan telkens als je valt.

Een goed hoofd en een goed hart zijn altijd een goede combinatie.

Zolang er armoede is, is er geen echte vrijheid.

Na het beklimmen van een grote heuvel. Je merkt dat er veel meer heuvels te beklimmen zijn.

Ik ben de meester van mijn lot. Ik ben de kapitein van mijn ziel.

Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn. Onze diepste angst is dat we onmetelijk machtig zijn.

Echte leiders moeten bereid zijn alles op te offeren voor de vrijheid van hun volk.

Actie zonder visie is alleen maar tijdverlies, visie zonder actie is slechts een dagdroom, maar visie met actie kan de wereld veranderen.

Soms is het aan een generatie om groots te zijn. Jullie kunnen die grote generatie zijn. Laat je grootsheid bloeien.

Armoede is geen toeval. Net als slavernij en apartheid, is het door de mens gemaakt en kan worden uitgebannen door de acties van mensen...

Wanneer een man het recht wordt ontzegd om het leven te leiden waarin hij gelooft, heeft hij geen andere keuze dan vogelvrij te worden.

Als je de medewerking wilt krijgen van de mensen om je heen, moet je hen het gevoel geven dat ze belangrijk zijn, en dat doe je door authentiek en nederig te zijn.

Moedige mensen zijn niet bang om te vergeven, omwille van de vrede.

Mensen reageren op hoe je ze behandelt