Wat is de betekenis van de Leeuw van Judah?

Leeuw van Judah, rasta, reggae -

Wat is de betekenis van de Leeuw van Judah?

Wil je de oorsprong van dit beroemde Rastafarian symbool weten? Welke plaats had het in religies? Vraag je je af of het geïnspireerd is door een dier dat echt geleefd heeft? Wil je weten wat de Leeuw van Juda voorstelt?

Ik ben Caroline, een trotse aanhanger van de beweging die u waarschijnlijk ook koestert, het Rastafarianisme, en ik heb de kans gehad om vele in Afrika gespecialiseerde historici te ontmoeten, evenals vele liefhebbers van Rastafarian-geschiedenis zoals u en ik tijdens mijn verschillende reizen. Ik zal u zo duidelijk mogelijk de geschiedenis van dit beroemde en internationaal erkende symbool vertellen.

Door de eeuwen heen heeft de Leeuw van Juda verschillende betekenissen gehad. In het Christelijk geloof, stelt het Jezus voor. Voor de Joden staat het voor Juda, zoon van Jakob, en zijn nakomelingen, een van de 12 stammen van Israël. Voor de Ethiopiërs vertegenwoordigt het de lijn van koningen vanaf de koningin van Sheba en koning Salomo. De Rasta's gebruiken het ter herinnering aan keizer Haile Selassie en als symbool van vrijheid.

In dit artikel leert u onder andere

  • De oorsprong van dit emblematische dier
  • Het verband met de verschillende religies
  • Het besluit om het te gebruiken als een embleem voor de Ethiopische regering
  • De betekenis van de Leeuw van Judah voor de Rastafari's

Vanaf dat moment zal dit zeer illustere embleem geen geheimen meer voor u hebben, ondanks zijn eeuwenoude geschiedenis. Je zult precies weten wat de Leeuw van Juda betekent, wat je gevoel van verbondenheid met de Rastafarian gemeenschap verder zal verrijken.


Nu is het tijd voor jou om een sprong in het verleden te maken!

1- De Leeuw van Judah gevonden onder de Rastas

Om geen al te plotselinge sprong in de geschiedenis van de mensheid en de godsdiensten te maken, zullen wij eerst samen kijken naar de relatie die thans de Leeuw van Juda met de Rastafari-gemeenschap verbindt.

a) De geschiedenis van het rastafarianisme

De leeuw van Juda is een beeld dat vaak wordt aangetroffen wanneer we kijken naar de symbolen van de Rasta-beweging. En het is echt geen toeval dat dit symbolische dier zo aanwezig is en dit vanaf de oorsprong van het Rastafarianisme.

Het werd geboren in Jamaica aan het eind van de jaren 1920. Belangrijke figuren in deze geboorte en in de geschiedenis van deze beweging zijn Marcus Garvey en Leonard Percival Howell. De eerste deed de voorspelling herleven van een eerwaarde, James Moris Webb, die de komst aankondigde van een koning der koningen in Afrika, een zwarte keizer boven de anderen die de Afrikanen in staat zou stellen hun waardigheid te hervinden in deze nogal moeilijke tijden. Enkele jaren later werd dit werkelijkheid met de troonsbestijging van keizer Haile Selassie in Ethiopië in 1930.

Leeuw van Judah

Het woord Rastafari komt van de naam van deze man die van cruciaal belang was voor de beweging: Ras Tafari, wat betekent een belangrijk politicus boven alle anderen.

Zijn inzet was het verdedigen van de rechten van de mensen en van zijn land, waarmee hij zich aansloot bij de strijd van de scheppers van het Rastafariïsme. Hij is ook de bedenker van de aanwezigheid van een belangrijk dier op de Ethiopische vlag: de Leeuw van Juda.

b) Meer dan een dier, is deze leeuw een symbool

Als u op zoek bent geweest naar voorwerpen of informatie over Rasta's, (vooral op onze blog gewijd aan de Rastafari-beweging) is het onmogelijk om de aanwezigheid van een leeuw op veel afbeeldingen, waaronder de Rasta-vlag, niet op te merken. Deze vlag, die de vlag van de beweging is geworden, was oorspronkelijk de vlag van Ethiopië onder H. Selassie. Het combineert de drie kleuren - groen, geel en rood - die symbolen zijn van hoop en Afrikaanse flora, van de rijkdom van het continent en van het bloed dat vergoten is om vrij te blijven. De leeuw is een directe verwijzing naar de stam van Juda waartoe de Ethiopische keizer - "het licht der lichten" - beweerde te behoren via de lijn van Salomo.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Rasta juist het symbool van de keizer heeft aangenomen als icoon van de beweging. Daar zijn verschillende redenen voor.

2- De oorsprong van de Leeuw van Juda

Nu wij de link met de Rasta's hebben gelegd, duiken wij in het verleden om de oorsprong van deze beroemde figuur van de Leeuw van Juda te begrijpen en de betekenis ervan door de verschillende godsdiensten die hem als een waar symbool hebben genomen.

a) Een embleem dat geschiedenis en religie verbindt

De leeuw, die zowel op de Ethiopische vlag als op de Rastavlag te zien is, draagt een kroon en een gouden scepter met een Koptisch kruis (het kruis van de christenen van het oude Egypte), dat door de Ethiopiërs is overgenomen.

Deze leeuw is symbolisch voor zowel Afrikaanse christenen als joden. Het vertegenwoordigt zowel Jezus als een van de twaalf stammen van Israël. Het is de onbetwistbare band tussen geschiedenis en religie en zal in de loop der tijden verschillende symbolismen aannemen.

b) Jodendom en Christendom: een machtige leeuw

De leeuw van Juda wordt voor het eerst genoemd in Genesis. Het verwijst naar Juda, de zoon van Jakob, een sterke en zeer dappere jongeman. Zijn geslacht (een van de Twaalf Stammen) omvat beroemde namen als David en Salomo, beroemde koningen. De stam neemt een leeuw als beeld. Het dier symboliseert superioriteit (de koning der dieren), kracht en weerstand. De stam van Juda smeedt koningen. De koning wordt ook verscheidene malen genoemd als het symbool van Jahweh (Jesaja 31:4; Hosea 13:7-8).

Vanwege zijn verwantschap met de lijn van David, wordt Jezus Christus ook gesymboliseerd door dit dier. Hij wordt in Openbaring (5) aangeduid als "de leeuw uit de stam van Juda, de nakomeling van David". De symboliek blijft dezelfde. De leeuw is de machtige natuur die over de volkeren zal heersen en hun een nieuw verbond zal aanbieden in het eeuwige koninkrijk. In Openbaring kan ook worden opgemerkt dat Jezus de leeuw zal zijn die Satan de titel van de aarde zal ontfutselen.

 

3- De betekenis van de Leeuw van Judah

Eeuwenlang, en ook nu nog, wordt dit dier echt aanbeden door de volgelingen van deze godsdiensten.

Als logisch uitvloeisel van de geschiedenis heeft ook het Ethiopische volk de Leeuw van Juda als nationaal symbool aangenomen.

a) De Leeuw van Juda en de Ethiopiërs

Het Ethiopische grondgebied werd in de oudheid en daarna door joden en christenen bezet. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit symbool de eeuwen heeft overleefd. De relatie tussen het gebied en de joodse godsdienst blijkt ook uit de teksten over de liefde tussen de koningin van Scheba (de oude naam van het gebied) en koning Salomo. Uit deze liefde werd een zoon geboren: Menelik, de eerste koning van Ethiopië. Selassie en alle andere koningen van het land beweerden de nakomelingen te zijn van deze illustere voorganger. De reden? De directe lijn tussen Menelik en Solomon, tussen het land en de Joodse religie. Ethiopië wordt door de Rasta's ook beschouwd als de bakermat van hun geloof.

b) De Leeuw van Judah, een belangrijk symbool voor Rasta

De leeuw van Juda wordt niet alleen in de Bijbel gezien. Het is een sterk symbool geworden voor zowel de Ethiopiërs als de Rasta-beweging. Daar zijn verschillende redenen voor.

De eerste is religieus. Het rastafarisme is een beweging die dicht bij de joodse godsdienst staat, aangezien zij zich herkent in het Ethiopische volk en zijn populairste koning Selassie, die beweert te behoren tot het geslacht van Salomo. Er zijn veel verbanden tussen deze religie en de beweging. Als je naar reggaenummers hebt geluisterd, heb je de term Leeuw van Sion - of Zion - vaak gehoord. Deze verwijzing houdt rechtstreeks verband met de berg Sion, gelegen in Jeruzalem. Het Rasta-geloof in één god (Jah) is beïnvloed door het Judaïsme. De heilige stad wordt zo een symbool van hun geloof. Net zoals voor de Joden Babylon in hun ogen de stad van alle zonden is, die zij willen verlaten om zich bij Sion te voegen. Het was voor hen ook een symbool van blank imperialisme en kapitalisme, dat schadelijk was voor de samenleving. Hoewel zij geen praktiserende joden waren, behielden zij niettemin deze sterke symbolen van de godsdienst en leenden zij, evenals Selassie, de leeuw van Juda, een belangrijk beeld uit het geslacht van Salomo en David.

 c) Rastafari symbool, Leeuw van Judah

Hoewel de leeuw vanuit religieus oogpunt een essentieel element blijft, wordt hij door de Rastafari's ook beschouwd als het beeld zelf van Haile Selassie. De "Koning der koningen" wordt dus de "veroverende leeuw van de stam van Juda" genoemd. Hij wordt ook gezien als de leeuw die in Openbaring wordt genoemd, een symbool van de strijd tegen het kwaad.

De Rastafari's maken daarom van de koning der dieren een belangrijk embleem. In hun ogen belichaamt het verschillende beginselen die zij in hun dagelijks leven benadrukken. De leeuw is dus moedig, waardig en nobel. Hij vecht tegen onrechtvaardigheid en is het symbool van verzet daartegen. Hij is de koning die vecht om zijn territorium te verdedigen. Hij is ook het beeld van geduld en kalmte.

Het is een sterk symbool van de beweging. Veel Rasta's stellen hun dreadlocks zelfs voor als het symbool van de manen van een leeuw. Zij zijn de leeuwen die opkomen voor hun ideeën, hun volk, hun geschiedenis en die strijden tegen ongerechtigheid. Zij zijn de leeuwen die de erfgenamen zijn van de koningin van Sheba en koning Salomo en die hun geschiedenis en ideologie luid en duidelijk uitdragen.

De leeuw is voor de Rasta's een totemdier geworden, dat zij respecteren en vereren. De vlag van de Rasta draagt trots het embleem van het dier, maar het is ook mogelijk het op verschillende voorwerpen aan te treffen. Het is een zeer belangrijk symbool voor de beweging

4- Een tijdloos symbool

Het is u nu duidelijk dat de Leeuw van Juda veel meer is dan een dier dat in de Rasta-gemeenschap voorkomt, maar al eeuwenlang van grote betekenis is voor vele godsdiensten en groepen mensen.

Door dit artikel te lezen, weet u nu precies waar dit symbool vandaan komt, aangezien het door de geschiedenis heen een echt figuur is geweest. U weet ook dat de Leeuw van Juda in Ethiopië in de lucht zweefde voordat het een embleem was voor de Rasta-mensen. Al deze nieuwe kennis vult je met nog meer Rastafarian vibes.

Het is voor ons zeer belangrijk te weten dat u geïnteresseerd bent in de beweging en dat uw dorst naar nieuwe informatie slechts beperkt wordt door de ontelbare positieve vibraties die u afgeeft.

Als dit symbool u bijzonder ontroert en inspireert, stellen wij voor dat u een kijkje neemt in onze selectie van Rasta-producten die allemaal geïnspireerd zijn op de majestueuze Leeuw van Juda. Je vindt vast wel iets dat perfect bij je past.

Klik op de afbeelding hieronder voor meer informatie: