Privacybeleid

 • Privacybeleid
 • AFDELING 1 - VERZAMELDE PERSOONLIJKE INFORMATIE Wanneer u een aankoop doet in onze winkel, als onderdeel van ons koop- en verkoopproces, verzamelen wij de door u verstrekte persoonlijke informatie, zoals uw naam, adres en e-mailadres. Wanneer u in onze winkel surft, ontvangen wij ook automatisch het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer, dat ons in staat stelt meer details te verkrijgen over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt. E-mail marketing (indien van toepassing): Met uw toestemming kunnen wij u e-mails sturen over onze winkel, nieuwe producten en andere updates.
 • SECTIE 2 - TOESTEMMING Hoe verkrijgt u mijn toestemming? Wanneer u ons uw persoonlijke informatie verstrekt om een transactie te voltooien, uw creditcard te verifiëren, een bestelling te plaatsen, een levering te plannen of een aankoop te retourneren, gaan wij ervan uit dat u instemt met het verzamelen en gebruiken van uw informatie voor uitsluitend dat doel. Indien wij u om andere redenen, zoals voor marketingdoeleinden, om uw persoonsgegevens vragen, zullen wij u rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming vragen, of u de mogelijkheid bieden dit te weigeren. Hoe trek ik mijn toestemming in? Indien u, nadat u ons uw toestemming hebt gegeven, van mening verandert en niet langer ermee instemt dat wij contact met u opnemen, uw informatie verzamelen of deze bekendmaken, kunt u ons daarvan in kennis stellen door contact met ons op te nemen via info@rastafarimarket.nl
 • ARTIKEL 3 – Openbaarmaking Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn of indien u onze Algemene Voorwaarden schendt.
 • ARTIKEL 4 – SHOPIFY Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij voorzien ons van het online e-commerce platform dat ons in staat stelt om onze diensten en producten aan u te verkopen. Uw gegevens worden opgeslagen in Shopify's gegevensopslagsysteem en databases, en in de algemene Shopify applicatie. Uw gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server die wordt beschermd door een firewall. Betaling: Als u uw aankoop doet via een directe betalingsgateway, dan slaat Shopify uw creditcardgegevens op. Deze informatie wordt gecodeerd in overeenstemming met de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). De informatie over uw aankooptransactie wordt bewaard zolang als nodig is om uw bestelling te voltooien. Zodra uw bestelling is afgerond, worden uw aankoop transactiegegevens verwijderd. Alle gateways voor directe betalingen voldoen aan PCI-DSS, beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van bedrijven als Visa, MasterCard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten garanderen de veilige verwerking van kredietkaartgegevens door onze winkel en zijn dienstverleners. Voor meer informatie, zie de Shopify Servicevoorwaarden hier of het Privacybeleid hier.
  AFDELING 5 - DIENSTEN VERSTREKT DOOR DERDEN In het algemeen zullen de door ons gebruikte externe dienstverleners uw informatie alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover dat nodig is om de diensten die zij aan ons verlenen uit te voeren. Sommige externe dienstverleners, zoals betalingsgateways en andere verwerkers van betalingstransacties, hebben echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die wij aan hen moeten verstrekken voor uw aankooptransacties. Wat deze aanbieders betreft, raden wij u aan hun privacybeleid zorgvuldig te lezen, zodat u kunt begrijpen hoe zij met uw persoonlijke informatie omgaan. Houd er rekening mee dat sommige leveranciers gevestigd kunnen zijn of faciliteiten kunnen hebben in een ander rechtsgebied dan u of wij. Dus als u besluit door te gaan met een transactie waarvoor de diensten van een derde leverancier nodig zijn, dan kan uw informatie worden beheerst door de wetten van het rechtsgebied waarin die leverancier is gevestigd of het rechtsgebied waarin zijn faciliteiten zich bevinden. Als u bijvoorbeeld in Canada bent gevestigd en uw transactie wordt verwerkt via een betalingsgateway in de Verenigde Staten, kan uw informatie die wordt gebruikt om de transactie te voltooien, openbaar worden gemaakt krachtens de wetgeving van de Verenigde Staten, met inbegrip van de Patriot Act. Zodra u onze winkelsite verlaat of wordt doorverwezen naar een website of toepassing van een derde partij, bent u niet langer onderworpen aan dit Privacybeleid of de Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden van onze website. Links U kunt onze website verlaten door op bepaalde links op onze website te klikken. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de privacypraktijken van deze andere sites en raden u aan hun privacybeleid zorgvuldig te lezen.


 • ARTIKEL 6 - VEILIGHEID Om uw persoonsgegevens te beschermen, nemen wij redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen wij de beste praktijken in de sector om ervoor te zorgen dat deze niet op ongepaste wijze verloren gaan, worden ontvreemd, toegankelijk worden gemaakt, bekend worden gemaakt, worden gewijzigd of worden vernietigd. Als u ons uw creditcardgegevens verstrekt, worden deze gecodeerd door middel van Secure Sockets Layer (SSL) en opgeslagen met AES-256 encryptie. Hoewel geen enkele methode van overdracht via het internet of elektronische opslag 100% veilig is, volgen wij alle PCI-DSS-vereisten en passen wij aanvullende algemeen aanvaarde industrienormen toe. COOKIES Hieronder vindt u een lijst van cookies die wij gebruiken. Wij hebben ze hier opgesomd, zodat u kunt kiezen of u ze al dan niet toestaat. session_id, een unieke sessie-identifier, stelt Shopify in staat om informatie over uw sessie op te slaan (verwijzer, landingspagina, enz.). _shopify_visit, geen gegevens bewaard, blijft 30 minuten staan sinds laatste bezoek. Gebruikt door het interne statistiekvolgsysteem van onze websiteprovider om het aantal bezoeken te registreren. shopify_uniq, geen gegevens bijgehouden, vervalt om middernacht (afhankelijk van de locatie van de bezoeker) de volgende dag. Berekent het aantal bezoeken aan een winkel per unieke klant. winkelwagen, unieke identificatiecode, blijft 2 weken bestaan, slaat uw winkelwagengegevens op. _secure_session_id, uniek sessie identificatienummer storefront_digest, uniek identificatienummer, ongedefinieerd als de winkel een wachtwoord heeft, wordt het gebruikt om te weten of de huidige bezoeker toegang heeft.
 • ARTICLE 7 – ÂGE DE CONSENTEMENT En utilisant ce site, vous déclarez que vous avez au moins l’âge de la majorité dans votre État ou province de résidence, et que vous nous avez donné votre consentement pour permettre à toute personne d’âge mineur à votre charge d’utiliser ce site web.
 • ARTIKEL 8 – WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACY BELEID Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen, dus kom regelmatig terug. Wijzigingen en verduidelijkingen zullen onmiddellijk na bekendmaking op de website van kracht worden. Als wij wijzigingen aanbrengen in de inhoud van dit beleid, zullen wij u hier melden dat het is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie wij verzamelen, hoe wij die gebruiken, en onder welke omstandigheden wij die eventueel bekendmaken. Als onze winkel wordt overgenomen door of fuseert met een ander bedrijf, kan uw informatie worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren, zodat wij producten aan u kunnen blijven verkopen.
 • VRAGEN EN CONTACTINFORMATIE :Indien u: toegang wenst tot de persoonlijke informatie die wij over u hebben, deze wenst te corrigeren, te wijzigen of te wissen, een klacht wenst in te dienen, of indien u gewoon meer informatie wenst, neem dan contact op met onze Privacy Officer op info@rastafarimarket.nl